H e n n i n g 
D r e y e r

- født 1940 i København, uddannet litograf.
Rejst, levet, arbejdet og udstillet i ind- og udland siden 1965.

 


Uddrag af projekter/ideer med korte beskrivelser fra 1968 -


1968- Galleri Collectors Cabinet, Toronto, Canada.
- FARVEMÆRKNING AF STORBY

En række almindelige byelementer farvemærkes f.eks. lygtepæle, fortove, husnumre osv
· Jo tættere man kommer mod et hospital, jo tættere vil eksempelvis de røde mærker sidde
· Jo tættere mod skole, jo tættere de gule mærker
· To tættere på parker og legeområder - grøn
· Jo tættere politistationen - blåt osv


1969


- SKULPTUR-HUS

Skulpturen bliver en del af huset og huset en del af skulpturen
Skulpturen kommer frem, af jorden, ser ud som om den bryder igennem et hus - og forsvinder igen ned i jorden på den anden side


1970


- SERIE-FIGUR, Charlottenborg, København.
- DK-70, Helligåndshuset, København.


1971

- BEMALEDE SKULPTURER, opsat i København, i Grib Skov og på Sjællands Nordkyst.
- Kunstnernes Efterår sudstilling, Den Frie, København.

1972


- BEMALEDE PYRAMIDER - Den Arbejdende Udstilling, Den Frie, København.

To meter høje pyramider opsat ved daggry på tyve københavnske bunkers/beskyttelsesrum
· Bybilledet forandres
· Opmærksomheden rettes mod i dette tilfælde beskyttelsesrum

- UNDERVANDS-SKULPTURER

Belyste figurer under vandet
· Figurerne ses eller anes dybt under vandet
· Andre figurer er delvist under vand og delvist på land
- så de er i færd med at krybe på land eller ned i vandet.

- KONSERVEREDE VISIONER

Konservesdåser med etiketter, der beskriver indholdet som visuelle oplevelser
· Eksempel: "Gåsetræk mod aftensolen - september 1974", "Udsigt fra Himmelbjerget -maj 1967 osv
· Visionen er hel, så længe dåsen er hel.


1974


- ÅNDENDE SKULPTUR

Hårdt og blødt, lufttæt materiale med installeret ventilsystem
· Små afsnit af skulpturen falder delvist sammen, skrumper ind - for derefter at udvide sig på ny
· - hvorefter skulpturen falder sammen andre steder, udvider sig... i en cyklus
· Skulpturen ånder


1975


- SKULPTUR AF LYD

Figurer i farvet stål af et "lille stykke musik"
· Musikkens klange, figurer, forløb osv. fremtræder i hver deres formsymbol, eksemplevis rette linjer, bølger, takker, cirkler, trekanter osv.
· Alle figurer udgår fra en eller flere lydkilder, der er placeret i samme rum
· Det lille musikstykke vil fremstå som et uigennemtrængeligt morads af "tavs lyd"
· - eller som en fritstående"højtalerfigur", hvorfra musikstykkets former strækker sig ud til alle sider.


- SKULPTUR AF LYS

Farvet stål
· Lystegning i mørkt rum fotograferet samtidigt af fem-seks åbne kameraer fra forskellige vinkler
· Kameraernes billeder omsat til skulpturel form: én lang rytmisk kropsbevægelse

- BÅLETS ERINDRING

Skulptur af tid. En serie - tyve til tredive - helt eller delvis nedbrændte bål
· Bålene er opbygget forskelligt og af forskellige træsorter
· Bålene er stoppet i forskellige stadier af nedbrænding og konserveret
· Bålresterne dateres fra for eksempel 2000 år før vores tidsregning til i dag


1976


- HAV-SKULPTUR

Store flydende skulpturer
· Skulpturerne ligger forankret i et område
· bliver efter en periode evt. byttet om indbyrdes
· - eller flyttes til et andet sted


- SKULPTUR I LUFTTOMT RUM,

Figurer der svæver i store, lufttomme kupler


1977

- Separatudstilling på Den Frie, København.


1981


- KASSE-BILLEDER

Ti - tyve kasser uden bund, nedhængt fra loftet. Kassernes åbning er 50 x 50 cm, højden er 80 cm
· Kasserne er indvendigt beklædt med små billeder/billedserier og oplyst
· Beskueren ser billederne ved at stikke hovedet op i kasserne
· På grund af kassernes snæverhed er beskueren tæt på fokuseringsgrænsen - og alene
· Udefra vil man se delvist annonyme mennesker midt i deres "private" billedoplevelser

   

1984


- SAMMENSYNING AF DELE AF DEN FINSKE SKÆRGÅRD

Kraftigt tovværk monteret på en gruppe, lave, nøgne øer
· Øerne er sammensyede
· - og øerne vil flyde fra hinanden, hvis "forbindelseslinjerne" brister


- ÅBEN OG LUKKET KLIPPE

Reb og taljer monteret langs klippespalter
· Konstruktionen er monteret langs klippesplatens rand og strækker sig ud til den faste klippe, hvor den forankres
· Rebene holdes klippesplaten åben
· - og klippen lukker, hvis rebene brister


1988


- INDELUKKET VANDLØB

Lukket vandfyldt kredsløb i plast og glas med vandbårne, farvede elementer
Et bundt gennemsigtige rør, ca. 30 cm i diameter, kommer op fra jorden, løber hen over torv og gade, op ad husfacader osv. - og forsvinder sluttelig ned i jorden igen


1989


- Galleri Stubtoft, Sorø

Billedserie over Bill Ewans' musik


1990

- MINIATURE, maleri og skulptur, Galleri Stubtoft, Sorø.

1992


- Galleri Caramel, Helsingborg

Figurmaleri - malet figur


1993


- VEJVISER FOR TRÆKFUGLE, fire meter høj skulptur ved Bisserup Strand.


- KABELSKULPTUR

Store farvede kabelender - diameter ca. 3 meter - stritter frem af jorden i landskab og byområder
Eksempel på opstilling: En serie kabelender stikker frem af jorden et sted på Sjælland. "Den samme" serie kabler kommer frem af jorden på Fyn, i Jylland, Skåne - eller Australien.


1994


- SKULPTURTRÆER

Modulelementer af bemalet stål og aluminium, der sammenføjes til skulpturer
· I en nyplantet allé eller træklynge placeres "skulpturtræer"
· I takt med årstidernes skiften udskiftes modulelementer og suppleres, så skulpturtræerne kommer til at "gro" i samme rytme som træerne


1995


- KASTRUP LUFTHAVN, udsmykning af Euroclass Lounge


- GLASPANELER

Store glaspaneler delvist bemalede med figurer/billeder
· Anvendes som flytbare paneler til opbygning af variable rum og gangarealer
· Mennesker, der passerer foran, imellem eller bagved, bliver en del af panelbilledernes samlede sceneri. Og omvendt: Glaspanelernes figurer "træder ud" og blander sig mellem de forbipasserende.

- MINDEPARK

Park/landskab, hvori der er spredt en mængde større og mindre brudstykker af "minder", omsat til skulpturelle former


1996


- MOBILE, ophængt i varehus


- SOLDYRKERE

Rustfrit stål
Bemalede skulpturer anbragt på høje, slanke søjler af rustfrit stål. Skulpturerne er monteret med motor og lysfølere, som bevirker, at skulpturerne langsomt følger solens bane.

- BYBILLEDER/BILLEDBY

Skulptur- og billedelementer i bemalet aluminium
· Elementerne/billederne anvendes som fritstående skulpturer og som udsmykning på mure og vægge forskellige steder i byen.

Efter et stykke tid (eventuelt efter årstiderne) flyttes billederne, så byen "ændrer ansigt".
· For eksempel sådan, at det, der før var en del af et gavlbillede, nu er en del af en skulptur. Og det, der før var en del af en skulptur, nu er vægbillede i en sportshal osv.
· De samme genkendelige billedelementer dukker således op på nye steder i byen. Dialogen mellem byen og dens beboere er i gang.1997


- VELKOMST-FIGURER

Efter gammel canadisk, vestkystindiansk skik
Fritstående, bemalede figurer af aluminium og rustfrit stål

· Velkomstfiguren anvendes ved facader, foran indgangspartier mv. En imødekommende, gæstfri modtagelse af besøgende og medarbejdere


1998


- SKULPTURER SOM "DANEFÆ"

Et udgravningsområde, hvor dele af skulpturer ses blotlagt - som var de ved at blive gravet ud. Herved skabes en fornemmelse af
· et større underjordisk skulpturområde
· at der rundt om i landskabet kan ligge skjulte skulpturer


1999


- FORÅRSSKULPTURER

· En serie mindre skulpturer skyder som løgplanter (monteres gradvist) op af jorden på et område af haven, parken eller indgangspartiet
· De "springer ud" i kraftige fo
rmer og farver og "blomstrer" hele sommeren
· Om efteråret trækker de sig tilbage (demonteres gradvist), og vinteren igennem står der kun en slags rodbase som "vinterstandere".


2000


- DUFT OG SMAG

En visualisering af duft og smag
En billedserie med titler som: Bouillabaisse, Helstegte ål på højkant, Cocktail mv.


2003


- Hvis kunst er føde for sjælen
maler Dreyer sushi -
med andre ord:
visuel haiku.

John v. Daler